Валцоване /плющене/

Валцоване

Всеки зъб реже с цялата разширена част на острието, равна на широчината на прореза. Те са по-устойчиви на силите на рязане, които действат успоредно на платното на триона и се уравновесяват от всеки зъб. Дават възможност да се бичи с по-голямо подаване с 30 до 50%.

Валцовани/плющени/ зъби могат да бъдат заточени за около 4 до 6 пъти, след което се изисква ново валцоване. Банциговите ленти с валцовани зъби могат да бъдат поръчани с параметри, вариращи между:
• Ширина 80-200 мм
• Дебелина 1 до 1,3 мм,
• височина на зъбите от 10 до 20 мм
Стъпка 20 до 45 мм, в зависимост от зъб форма.