Заточване

Заточване

От навременното и качественото заточване на зъбите на банциговите ленти зависят износоустойчивостта на зъбите, качеството на бичените материали и разходът на енергия. За да бъдат правилно заточени зъбите, трябва да се спазват следните условия:
- абразивният диск по форма, размери, материал, свръзка, зърненост, твърдост и периферна скорост на рязане да отговаря на профила на зъбите и на честотата на въртене на заточната машина;
- заточната машина да е предварително проверена и в изправност, а лентите почистени от смоли; 
- заточването на зъбите да се извършва чрез 4-5 кратно преминаване на на лентата на заточния апарат; 
- след всяко заточване да се запазват профилът, линейните и ъгловите параметри на зъбите, особено на предния ъгъл; 
- зъбите да са остро заточени, симетрично на двете страни, да нямат посинявания на върховете и едри мустачки; 
- лентите да се заточват редовно след 2 до 2.5 часа нормална работа.