Чапразене

При чапразененето на зъбите трябва да се спазва следното:
- Зъбът да се отклонява встрани на 1/3 от височината му, измерена от върха
- Отклонението на зъбите да бъде симетрично и еднакво на двете страни
- Чапразенето да се извършва преди заточването на зъбите

Чапразене